PRIVACY POLICY WILBERS

 1. PRIVACY POLICY WILBERS

Deze Privacy Policy beschrijft hoe de Wilbers Karnaval groep (verder; WILBERS) persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt. Onder ''persoonsgegevens'' moet worden verstaan stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. Bij het gebruik van deze website buiten Nederland kunnen lokale regels van toepassing zijn.

WILBERS bestaat uit de volgende entiteiten:

 • Wilbers Karnaval BV
 • Hooibeemd 1
 • 5705 DD Helmond
 • Nederland
 • KVK: 17075801

en

 • Wilbers Karnaval Deutschland GmbH
 • Siegburger Strasse 215
 • 50679 Köln
 • Deutschland
 • HRB: 47751

 

1.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT WILBERS EN WAARVOOR?
Wettelijke gronden voor het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens; WILBERS  mag persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden, zoals:

 • wanneer dat noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website, waaronder procesverbetering en onderhoud van de website, het verstrekken van informatie aan u, direct marketing;
 • wanneer u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of
 • wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens gebruikt die door u zijn verstrekt:

Contactformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het contactformulier op onze website invult. Persoonsgegevens die dit kan omvatten zijn uw aanhef, naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

Klantenservice – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice om uw vraag en/of klacht in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen alleen gegevens verzamelen voor zover nodig om u van dienst te kunnen zijn met uw vraag en/of klacht.

1.2 VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN 
WILBERS  geeft in beginsel geen persoonlijke informatie van haar klanten door buiten de WILBERS  groep. Binnen de WILBERS  groep kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van WILBERS , geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en WILBERS  in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving. 

Wij kunnen uw informatie aan andere derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen. 

Social media providers verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens. Raadpleeg het privacyreglement van de betreffende social media provider voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

 

1.3 BEWAREN EN VERNIETIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, streven we er naar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. WILBERS  mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen we irrelevante of overmatige gegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door de wet.

 

1.4 GEGEVENSBEVEILIGING 
WILBERS  hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens WILBERS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.5 VERTROUWELIJKE INFORMATIE
WILBERS  erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy Policy en alle toepasselijke wetten.

 

1.6 KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS 
U heeft het recht:

 • op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens; inzage en rectificatie van persoonsgegevens;
 • om vergeten te worden;
 • om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1.7 WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACY POLICY 
Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 25 mei 2018.

 

Rondleiding

Klik op de afbeelding voor een rondleiding.
Bekijk HIER de aflevering over WILBERS KARNAVAL bij NVNL.TV

Catalogus bekijken


Klik op bovenstaande afbeeldingen om onze catalogus in te zien.

Adresgegevens

Wilbers Karnaval BV
Hooibeemd 1 - 5705 DD Helmond
Nederland
Tel. +31 (0)492 - 509 888
Fax +31 (0)492 - 509 889
info[a]wilberskarnaval.nl

Adresgegevens Duitsland

Wilbers Karnaval Deutschland GmbH
Siegburger Strasse 215
50679 Köln - Deutschland


sales[a]wilberskarnaval.de

Distributieadres

Hooibeemd 1
5705 DD Helmond
Nederland


routebeschrijving -->